Hơn 50% ứng dụng bảo mật trên Android kém hiệu quả

Cụ thể, AV-Comparatives đã kiểm tra và đánh giá hơn 200 ứng dụng bảo mật trên Android. Kết quả cho thấy 84 ứng dụng trên tổng số đã phát hiện sai phần mềm độc hại, ngoài ra có 79 ứng dụng phát hiện được ít hơn 30% các mẫu phần mềm độc hại và có tỉ lệ sai nhiều. Đây là điều khó chấp nhận khi các ứng dụng bảo mật lại phát hiện sai.

41 ứng dụng còn lại khá tệ, luôn xuất hiện lỗi, không an toàn và hoạt động kém hiệu quả. Những ứng dụng này dường như được tạo ra bởi các nhà phát triển nghiệp dư hoặc những công ty không chuyên về bảo mật. Hiện tại AV-Comparatives đã báo cáo vấn đề với Google và những ứng dụng này đã bị xóa khỏi Google Play.

AV-Comparatives đã tiến hành nghiên cứu bằng cách thử nghiệm trên mẫu điện thoại Nexus 5 chạy Android 6.0.1, sau đó kiểm tra từng phần mềm bảo mật với cơ sở dữ liệu gồm 2.000 ứng dụng độc hại và 50 ứng dụng an toàn.

 

Đọc thêm