Huawei lôi Samsung ra tòa vì vi phạm bản quyền

Theo đó, Huawei yêu cầu Samsung bồi thường cho việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó bao gồm các bản quyền sáng chế có giá trị, liên quan đến phần mềm và công nghệ truyền thông di động được tích hợp trên điện thoại Samsung.

Với vị thế nắm giữ phần lớn các bằng sáng chế tiêu chuẩn và thiết yếu, Huawei đã thể hiện cam kết mạnh mẽ qua việc đăng ký bản quyền những sáng chế của mình dựa trên nguyên tắc công bằng, tôn trọng lẫn nhau và không phân biệt đối xử.

Ông Ding Jianxing, Chủ tịch phòng Sở hữu Trí tuệ của Huawei nhấn mạnh: “Huawei tin rằng những tổ chức đang hoạt động trong cùng một lĩnh vực nên hợp tác với nhau để thúc đẩy ngành di động phát triển dựa trên tinh thần cởi mở và cùng nhau sáng tạo. Song song với việc tôn trọng bằng sáng chế của các bên, chúng tôi cũng mong muốn bảo vệ quyền lợi từ những sáng chế của mình.”

 

Đọc thêm