Huawei trao học bổng cho sinh viên CNTT

Huawei trao học bổng cho sinh viên CNTT
(PLO)- Hạt giống Viễn thông Tương lai là chương trình công ích xã hội (CSR) của Huawei trên toàn cầu nhằm đào tạo các sinh viên ưu tú chuyên ngành CNTT.
Xem thêm