iOS 10 không cho phép xóa ứng dụng gốc

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không chính xác. Theo ông Craig Federighi, Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách mảng phần mềm của Apple, cho biết khi bạn bấm nút “X” để xóa, biểu tượng của ứng dụng chỉ biến mất khỏi màn hình và chuyển sang trạng thái không hoạt động. Bất cứ khi nào cần, bạn chỉ việc vào App Store và cài đặt lại như cũ.

Đọc thêm