iPhone 5SE sẽ mạnh tương đương iPhone 6S

Đây là một sản phẩm thu nhỏ và có thiết kế tổng hợp từ nhiều phiên bản khác nhau, sở hữu đầy đủ tính năng như Apple Pay, Live Photos và Siri.

Đọc thêm