Ứng dụng theo dõi sự kiện trên Facebook

Ứng dụng theo dõi sự kiện trên Facebook
(PL)- Nhằm tạo điều kiện cho người dùng theo dõi sự kiện trên Facebook một cách dễ dàng hơn, mạng xã hội trên đã cho ra đời một ứng dụng có tên là “Events from Facebook”.
Xem thêm