Cần làm gì trước khi cho mượn iPhone?

Cần làm gì trước khi cho mượn iPhone?
(PLO) - Khi cho người khác mượn điện thoại hoặc đưa trẻ em sử dụng, nếu không cẩn thận thì những dữ liệu riêng tư của bạn hoàn toàn có thể bị phơi bày hoặc mất hết.
Xem thêm