Cần làm gì trước khi cho mượn iPhone?


1. Guided Access
Guided Access chỉ cho phép xài một ứng dụng do bạn thiết lập, và không thể truy cập vào ứng dụng hay bất cứ tính năng nào khác. Đầu tiên, bạn nhấn vào biểu tượng Settings > General > Accessibility > Guided Access, kích hoạt tính năng, vào Passcode settings > Set Guided Access Passcode, nhập vào 4 số để thiết lập mật khẩu. 

Cần làm gì trước khi cho mượn iPhone? ảnh 1

Tiếp theo, bạn mở ứng dụng và nhấn nút Home 3 lần liên tiếp để truy cập Guided Access. Tại đây, bạn có thể khoanh vùng chọn xác định vùng không thể thao tác, rồi nhấn Start để bắt đầu kích hoạt. Bạn cũng có thể bỏ qua bước tạo vùng chọn này nếu muốn người khác có toàn quyền thao tác trên ứng dụng đã chọn. Để mở khóa, bạn nhấn nút Home 3 lần, điền vào mật khẩu và chọn End để kết thúc. 
2. Restrictions
Tính năng này cho phép bạn giới hạn việc sử dụng các tính năng trên thiết bị. Bạn vào Settings > General > Restrictions rồi chọn Enable Restrictions, thiết lập mật khẩu (mật khẩu này có thể khác mật khẩu đăng nhập thiết bị). Tại đây có nhiều tùy chọn để quản lý nội dung trên thiết bị của bạn không cho người khác truy cập. 
- Allow: ẩn ứng dụng trên màn hình Homescreen, bạn bỏ kích hoạt ở các ứng dụng không muốn hiện và tùy chọn như Installing Apps, Deleting Apps, In-App Purchases để lần lượt không cho người khác cài, xóa hay mua ứng dụng. 

Cần làm gì trước khi cho mượn iPhone? ảnh 2

- Allowed Content: cho phép người dùng truy cập vào kho phim (Movies), sách (books), ứng dụng (apps), website, siri,… theo các mức độ được thiết lập khác nhau. Chẳng hạn với ứng dụng, bạn có thể chọn Don’t allow (không truy cập được các ứng dụng đã được cài, và chúng sẽ tự động ẩn đi trên thiết bị), Allow all (cho phép truy cập toàn bộ ứng dụng) hay 12+ (chỉ cho sử dụng các ứng dụng được gắn nhãn 12+), … 

Cần làm gì trước khi cho mượn iPhone? ảnh 3

- Privacy: không cho phép các ứng dụng được cài đặt sử dụng các tính năng như Location Services (xác định vị trí), Contacts (dùng danh bạ), Photos (truy cập thư viện hình ảnh), …. Bạn chỉ cần chọn tính năng và bỏ dấu kích hoạt ở các ứng dụng tương ứng. 

Cần làm gì trước khi cho mượn iPhone? ảnh 4

Đọc thêm