Kiểm soát thông tin cá nhân xuất hiện trên mạng bằng Google

Với tính năng này, thông tin xuất hiện trên mạng của bạn không thay đổi nhưng giúp mọi người kiểm soát dễ dàng hơn những gì người khác thấy về mình, phát ngôn viên của Google nói.

Google, với những dịch vụ như mail, tìm kiếm, YouTube và phát triển ứng dụng, đã thu thập rất nhiều thông tin về người dùng.

Trang About Me này được dành riêng cho mỗi người dùng, chứa các thông tin như lịch sử công việc, thông tin liên lạc, quá trình học tập, những nơi người ấy đã sống, giới tính và sinh nhật. Trang này cho phép người dùng sửa chữa, xóa thông tin không muốn cho người khác thấy.

Thông tin người dùng này cũng liên hệ với trang Google+, có thể sửa chữa ở đây. Nhưng Google+ không phổ biến bằng Facebook nên nhiều người có thể chưa nhận ra trang thông tin cá nhân của mình. Hiện tại người không có tài khoản Google+ cũng có thể kiểm soát thông tin của chính mình. 

Đọc thêm