Kinh ngạc dự án giúp máy tính có thể nằm mơ như con người

Những hình ảnh máy tính mơ thấy.

Mục đích của nghiên cứu là để xem hệ thống máy tính này có thể nằm mơ theo cách của con người hay không. Và kết quả thực sự đáng kinh ngạc cho cả Google và Facebook. Facebook cho biết, trong 40% thời gian, máy tính của họ tạo ra các hình ảnh mà con người có thể nhận biết.

Những công ty này đã “huấn luyện” máy tính của mình với các mảnh thông tin, đối tượng và thú vật. Kết quả, máy tính đã tạo ra các hình ảnh nghệ thuật thú vị chưa từng thấy. Các hình ảnh này cực kỳ ấn tượng. Chúng rất phức tạp, sống động, to lớn và thậm chí chưa từng ai tưởng tượng ra.

Facebook cho biết “Khoảng 40% các mẫu được tạo ra bởi mô hình lớp LAPGAN của chúng tôi rất thực đủ để con người nghĩ rằng chúng là hình ảnh thực sự.” Mặc dù đây có thể không phải là con số lớn, nhưng chứng tỏ rằng máy tính có thể suy nghĩ, sáng tạo và “vẽ” lên những thứ tương tự như con người.

Đọc thêm