Làm thế nào để phát hiện kịp thời các hành vi tấn công mạng?

Vừa qua, Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn (CMC TSSG) đã ra mắt dịch vụ Ủy quyền Giám sát An ninh mạng, cung cấp nguồn lực để theo dõi, phát hiện, xử lý sự cố và chịu trách nhiệm toàn bộ hệ thống thông tin của doanh nghiệp 24/7.

Trung tâm Điều hành An ninh mạng CMC SOC áp dụng phương pháp giám sát từ xa, phân tích tập trung và hệ thống truyền dẫn an toàn.

Điểm mạnh của dịch vụ là người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các giải pháp bảo mật đã đầu tư trước đó, giúp hệ thống bảo mật của công ty giữ được trạng thái độc lập.

Để thực hiện được tổng thể các công việc trên, Trung tâm Điều hành An ninh cần hội tụ ba yếu tố quan trọng gồm con người, công nghệ và quy trình.

Bên cạnh đó, dịch vụ này còn đưa ra các giải pháp xử lý, ngăn chặn và hướng dẫn người dùng xử lý các sự cố và báo cáo tình hình an toàn thông tin theo định kỳ.

Đọc thêm