Lễ trao giải Top và Huy Chương Vàng CNTT - VT Việt Nam 2016

Ý nghĩa Giải Top và Huy chương vàng CNTT-VT Việt Nam

Giải Top CNTT-VT nhằm đánh giá, xếp hạng, tôn vinh các đơn vị CNTT-VT hàng đầu Việt Nam dựa vào mức doanh số hàng năm ở các lĩnh vực: đa ngành, bán lẻ, máy tính thương hiệu Việt Nam, tích hợp hệ thống CNTT, Internet, viễn thông, nội dung số, phát triển phần mềm và dịch vụ, xuất khẩu phần mềm và dịch vụ, đào tạo CNTT. 

Lễ trao giải top và huy chương vàng

Lễ trao giải top và huy chương vàng CNTT-VT Việt Nam 2016.

Đặc biệt, năm nay giải thưởng được mở rộng thêm lĩnh vực Cung cấp giải pháp - sản phẩm - dịch vụ cho khách hàng nước ngoài hay khách hàng nước ngoài ứng dụng tại Việt Nam.

Đây là một trong những giải thưởng mang tầm vóc quốc gia và có uy tín trong ngành CNTT. Giải góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp tham gia, cũng như đưa CNTT đến các vùng miền và người tiêu dùng, từ đó tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp phát triển.

Top ICT Việt Nam 2016
Top ICT Việt Nam 2016.

 

Đọc thêm