Lenovo lại lén cài phần mềm gián điệp

Theo đó, ngay khi máy tính kết nối Internet lần đầu tiên, nó sẽ tự động tải về nhiều ứng dụng độc hại, đồng thời thay đổi các tập tin hệ thống và gửi thông tin về máy chủ của Lenovo. LSE hội đủ đặc tính của một phần mềm gián điệp với khả năng hoạt động ngầm ngay từ giai đoạn khởi động máy tính, có nguy cơ đe dọa đến an toàn thông tin của người dùng, cơ quan và các tổ chức.

Đọc thêm