Loạn giá bán iPhone 6s chính hãng

Tuy nhiên, cũng có nhiều nơi lại chỉ bán khoảng 18,3 triệu đồng bản 16 GB, mức giá lần lượt cho phiên bản 64 GB và 128 GB là 21,3 triệu đồng và 24,3 triệu đồng. Sự chênh lệch giá giữa hàng chính hãng và xách tay, giữa các nơi bán khiến người dùng khó khăn trong việc lựa chọn mua sản phẩm.

Đọc thêm