Mã PIN bảo mật tốt hơn so với dấu vân tay

Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu thì việc sử dụng dấu vân tay không hề an toàn như chúng ta vẫn nghĩ, thay vào đó mã PIN mới là cách tốt nhất.

Đơn giản vì dấu vân tay rất dễ bị sao chép, tin tặc có thể dùng băng dính hoặc đất sét để tạo ra một bản sao lưu và sử dụng để lấy cắp dữ liệu.

Đọc thêm