#MakeWhatsNext - Hỗ trợ nữ giới tiếp cận công nghệ

Để giúp nữ giới hoàn thiện kỹ năng công nghệ, Microsoft đã tổ chức nhiều sự kiện cho các bạn nữ trên toàn cầu vào tháng 3-4/2016 để họ có thể truy cập vào các chương trình đào đạo về Khoa học Máy tính.  

Microsoft cũng ra mắt cổng điện tử trực tuyến tại www.makewhatsnext.com để chia sẻ các tài liệu về khoa học máy tính, bao gồm cả giáo trình mới cho giảng viên, phụ huynh, các bạn trẻ hoặc những câu chuyện thành công tạo cảm hứng.

Microsoft mong muốn trao quyền cho thế hệ nữ giới tương lai thông qua kiến thức, kỹ năng và các tài nguyên để họ có thể trở thành các nhà sáng tạo trong thế giới mà công nghệ sẽ hiện diện khắp mọi lĩnh vực của cuộc sống”, Ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft nhấn mạnh.  

Khoa học máy tính nhanh chóng trở thành kỹ năng cơ bản cần thiết để làm việc và thành công trong thế giới hiện đại. Đặc biệt nó còn liên tục gia tăng trong các ngành nghề khác như kinh doanh, bệnh viện hoặc học đường.

Sự kiện #Makewhatsnext được phát động ngày 5/3/2016 tại Đà Nẵng, nhằm hỗ trợ, khuyến khích, khơi dậy niềm đam mê lập trình và khoa học máy tính cho các bạn nữ.

 

Đọc thêm