Mặt trái của dịch vụ lưu trữ đám mây

Theo nghiên cứu mới nhất của Kaspersky Lab, 63% nhân viên của công ty tương đương 249 người sử dụng nhiều hơn một ứng dụng dịch vụ. Tuy nhiên, xu hướng ở các công ty đang phát triển trong việc sử dụng dịch vụ đám mây là để tối ưu hóa hoạt động cũng có thể đem lại những tác động tiêu cực, chẳng hạn như mất quyền kiểm soát bảo mật ứng dụng và dữ liệu có giá trị của khách hàng.

CNTT, an ninh mạng và việc thiếu kiểm soát

Tuy nhiên, việc kích hoạt sử dụng dịch vụ đám mây cũng có mặt trái của nó: cơ sở hạ tầng CNTT trong tổ chức ngày càng bổ sung thêm nhiều dịch vụ và ứng dụng, trong khi đó lại thiếu mức độ kiểm soát cần có và khả năng sử dụng thực tế. Kết quả là 66% công ty có từ 1-249 nhân viên gặp khó khăn khi quản lý các hệ thống CNTT không đồng nhất này. 

Ai chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu trong các ứng dụng dịch vụ?

Kể cả trường hợp chức năng bảo mật thông tin tạo điều kiện tăng trưởng kinh doanh, các công ty vẫn cần ý thức được tầm quan trọng của nó để đảm bảo an toàn cho các dữ liệu có giá trị của khách hàng. Trong khi các công ty lớn thường lưu trữ dữ liệu phòng khi gặp bất trắc, thì các công ty nhỏ hơn có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, như gián đoạn hoạt động công ty hoặc gây thua lỗ.

Mặc dù các công ty nhỏ có ý thức về vấn đề này nhưng họ vẫn không rõ ai sẽ là người chịu trách nhiệm về các tài sản này, vì chúng đang được xử lý trong các dịch vụ đám mây. 

 

Đọc thêm