Messenger sẽ mở cổng kết bạn riêng

Trước đây, với những người chưa là bạn bè thì tin nhắn mặc định sẽ được lưu trong mục tin nhắn chờ. Nếu bạn nhấn vào chấp nhận thì hai người mới có thể tiếp tục trò chuyện hoặc tin nhắn sẽ bị xóa.

Còn với tính năng mới thì hình thức lưu tin sẽ như trên nhưng bạn còn có thêm một tùy chọn nữa, đó là thêm người đó vào danh sách liên hệ (chỉ riêng với Messenger chứ không bao gồm Facebook). Nếu chấp nhận thì hai người có thể nhắn tin trao đổi mà không cần phải thông qua tài khoản Facebook.

Đọc thêm