Microsoft cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển CNTT

Microsoft là doanh nghiệp nổi bật trong việc tích cực hỗ trợ chính phủ, địa phương và các doanh nghiệp phát triển CNTT. Công ty hiện đang liên tục tái phát minh quy trình sản xuất và kinh doanh, xây dựng nền tảng điện toán đám mây và tạo ra các trải nghiệm cá nhân phong phú.

Tại hội thảo với Bộ TN&MT, ông Stefan Sjoestroem tái khẳng định cam kết của Microsoft về việc hỗ trợ phát triển CNTT cho Việt Nam trong việc sử dụng công nghệ để thúc đẩy khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế quốc gia.

"Là một nền kinh tế mới nổi có nhiều ưu điểm, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để trở thành quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất trong lĩnh vực điện toán đám mây trên toàn Đông Nam Á", ông Stefan chia sẻ tại hội nghị.

Trả lời vấn đề đặt ra về việc có giải pháp đột phá về dịch vụ công của Bộ trưởng, ông Stefan nhấn mạnh: “Việc chuyển đổi lên đám mây của Microsoft sẽ giúp các tổ chức chính phủ tận dụng được tài nguyên hạ tầng CNTT đã đầu tư và giảm đi được các chi phí vận hành cùng bài toán an ninh mạng”. 

  

Đọc thêm