Microsoft dẫn đầu bảng xếp hạng Gartner Quadrant

Đặc biệt, Microsoft được xếp hạng cao nhất ở tầm nhìn chiến lược tích hợp với nền tảng mở NoSQL và điện toán đám mây (Azure DocumentDB và Azure Tables). Không chỉ dẫn đầu trong hạng mục Hệ thống Quản trị Cơ sở Dữ liệu (DBMS), Microsoft SQL Server còn được xếp đầu bảng trong hạng mục BI, bảng xếp hạng tháng 2/2015. 

Theo Gartner, thị trường DBMS được phân đôi, bao gồm các nhà cung cấp mới, sáng tạo và những tên tuổi truyền thống, đã trưởng thành, giàu sức mạnh. Họ phân phối những Hệ thống Cơ sở Dữ liệu Hoạt động, đồng thời tiếp tục phát triển "các sản phẩm và tính năng tiên tiến được cung cấp bởi cả các nhà cung cấp truyền thống và mới". 

Microsoft dẫn đầu bảng xếp hạng Gartner Quadrant ảnh 1

Mặc dù các dịch vụ điện toán đám mây độc lập không nằm trong danh mục xếp hạng Magic Quadrant, Gartner cũng lưu ý dịch vụ điện toán đám mây đang dần được sử dụng rộng rãi cho những nền tảng trong thị trường của Hệ thống Quản trị Dữ liệu hoạt động. Gartner dự đoán hầu hết các nhà cung cấp đều sẽ cung cấp phiên bản đám mây cho dòng sản phẩm DBMS trong vài năm tới.
Bà Hoàng Song Nga, Phụ trách giải pháp Doanh nghiệp và Đám mây, Microsoft Việt Nam phát biểu: "Dữ liệu chính là tài nguyên lớn, cơ hội đưa lại thành công và khả năng phát triển cho Doanh nghiệp. Microsoft đang giúp các công ty tăng lợi nhuận trên chính những tài nguyên đó bằng cách đẩy mạng dữ liệu xuyên suốt toàn công ty, kết nối vào dữ liệu toàn cầu".

Đọc thêm