Chọn sử dụng 3G sao cho đúng?

Chọn sử dụng 3G sao cho đúng?
(PL)- Theo Wall Street Journal, tờ báo tài chính hàng đầu của Mỹ cho biết Việt Nam là nước có cước phí 3G thuộc hàng rẻ nhất thế giới.
Xem thêm