Cách nén 7 GB hình ảnh trên smartphone thành 1 GB

Khi thử nghiệm với 7 GB hình ảnh thì Avast Photo Space nén lại chỉ còn 1 GB, tiết kiệm được 6 GB bộ nhớ trong.

Bằng cách này, bạn sẽ có nhiều không gian hơn để lưu trữ các ứng dụng khác, thay vì phải mua USB mở rộng bộ nhớ bên ngoài.

Đọc thêm