Người dùng mê chơi Pokémon Go hơn lướt Facebook

Đặc biệt, số lượng thiết bị cài đặt tựa game này cũng tăng nhanh, thậm chí là cả Facebook khi xét về khía cạnh thời gian. Hiện tại có khoảng 15,1% và 16% các thiết bị Android tại Úc và New Zealand đã cài đặt Pokémon Go, tất nhiên con số này chưa bao gồm thị trường Mỹ và châu Á.

Đọc thêm