Người dùng ngày càng lệ thuộc Facebook

Kết quả cho thấy khi tivi xuất hiện quảng cáo, gần như mọi người đều chuyển sang sử dụng smartphone truy cập Facebook hoặc mở các ứng dụng di động. Kết quả này như là một cách gợi ý khéo léo đối với các nhà quảng cáo để họ làm việc nhiều hơn với Facebook, đồng bộ quảng cáo trên truyền hình và di động.

Đọc thêm