Nhận thêm 2GB lưu trữ trọn đời trên Google Drive

Mặc định bạn sẽ có ngay 15GB lưu trữ miễn phí khi đăng ký tài khoản Google, tuy nhiên người dùng sẽ có thể nhận thêm 2GB nữa bằng cách truy cập vào địa chỉ: https://security.google.com/settings/security/secureaccount, đăng nhập tài khoản Google tương ứng khi được yêu cầu.

 Thiết lập thêm các tùy chọn bảo mật tài khoản. Ảnh: MH

Tiếp theo, bạn cần phải  thiết lập một số tùy chọn liên quan đến bảo mật như Recovery email, câu hỏi bảo mật hoặc số điện thoại dùng để phục hồi lại tài khoản nếu như lỡ quên. Nếu chưa nhận được 2GB miễn phí ngay lập tức, bạn có thể chờ thêm vài bữa cho đến khi Google cập nhật chính thức.  
 

Đọc thêm