Nhanh tay đăng ký dùng thử Skype Translator

Nếu muốn trải nghiệm khả năng dịch giọng nói tức thời của Skype trên Windows 8.1 hoặc smartphone, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ http://goo.gl/KTHvMP và đăng ký dùng thử. Hiện tại thì nó chỉ hỗ trợ hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, các ngôn ngữ khác sẽ được bổ sung trong thời gian sớm nhất. Lưu ý, để ngôn ngữ của bạn được ưu tiên cập nhật trong thời gian tới, bạn có thể ghi yêu cầu trong bản đăng ký phía trên. Skype Translatorsẽ hoạt động bằng cách sau khi mỗi bên nói xong, nó sẽ lặp lại những gì người kia nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn và ngược lại. Có thể nói, tính năng này được xem như là một bước nhảy vọt của Skype khi nó rơi vào tay của Microsoft.

Đọc thêm