Nhiều thiết bị dự kiến được nâng cấp lên iOS 10

Dưới đây là danh sách các thiết bị dự kiến được nâng cấp lên iOS 10 bao gồm iPhone 6S Plus, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2 và iPod Touch thế hệ 6.

Đọc thêm