Những mật khẩu dễ bị phát hiện nhất năm 2014

Theo đó, danh sách này được chọn lọc từ 3,3 triệu mật khẩu bị rò rỉ trên thế giới. Trong đó, mật khẩu "123456" vẫn nắm vị trí dẫn đầu trong danh sách và 9 trong số 25 mật khẩu dễ bị ‘mò’ nhất vẫn là các mật khẩu có dạng số giống nhau hay số thứ tự như "12345", "123123" và "111111". Vị trí thứ 2 được công bố đó chính là “password”.

Chuyên gia bảo mật trực tuyến Mark Burnett, hỗ trợ SplashData nghiên cứu cho hay: “Một tin khá đáng mừng cho mọi người là trong năm vừa qua, 25 mật khẩu phổ biến hàng đầu chỉ chiếm khoảng 2,2 % các dạng mật khẩu bị rò rỉ và đây là tỷ lệ thấp nhất mà tôi từng thấy”.

Một số người đã chuyển sang mật khẩu dễ nhớ nhưng lạ hơn như "Game of Thrones", "superman," "batman" và "dragon". Tuy nhiên nếu bạn đang dùng một trong 25 mật khẩu có trong danh sách này, bạn nên thay đổi ngay vì chúng sẽ là các mật khẩu được hacker thử nghiệm đầu tiên.

Danh sách 25 mật khẩu phổ biến nhất năm 2014:

123456, password, 12345, 12345678, qwerty, 1234567890, 1234, baseball, dragon, football, 1234567, monkey, letmein, abc123, 111111, mustang, access, shadow, master, michael, superman, 696969, 123123, batman, trustno1…

Đọc thêm