Phải quản lý thuê bao trả trước như trả sau

Theo đề xuất của Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin, các thuê bao di động trả trước bắt buộc phải ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ (như thuê bao di động trả sau, dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ Internet). Song song đó cần tiếp tục thanh tra đồng loạt việc quản lý thuê bao di động trả trước trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra một số biện pháp cộng thêm cũng được đề xuất như: không cấp thêm kho số, tránh tình trạng sử dụng SIM thay thẻ nạp tiền dẫn đến lãng phí, sử dụng không hiệu quả tài nguyên viễn thông...

Theo Đức Thiện (TTO)

Đọc thêm