Phần mềm độc hại giả dạng cả Google Play

Theo đó, khi bạn mở ứng dụng bất kỳ, nó sẽ hiển thị một lớp phủ cảnh báo giả mạo nằm ở phía trên, yêu cầu người dùng phải cài đặt thêm một số ứng dụng độc hại khác. Để hạn chế vấn đề trên, bạn không nên bấm vào các liên kết hoặc cài đặt bất kỳ phần mềm nào không rõ nguồn gốc.

Đọc thêm