Hơn 50.000 trẻ em vùng sâu được tiếp cận khoa học mới

Hơn 50.000 trẻ em vùng sâu được tiếp cận khoa học mới
(PLO) - 52.000 học sinh đang được tiếp cận các nội dung mới mẻ, hấp dẫn và được trải nghiệm các hoạt động học tập tích cực, hướng đến phát triển tư duy thuật toán, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống, năng lực giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.
Xem thêm