Tương lai của kinh doanh toàn cầu và Việt Nam

Các doanh nghiệp nhỏ là xương sống của nền kinh tế. Họ đại diện hơn 90% các doanh nghiệp trên tất cả các nền kinh tế toàn cầu và cũng cấu thành phần lớn lượng việc làm toàn cầu.

Trong khoảng thời gian của báo cáo (tháng 2 đến tháng 8-2016), các doanh nghiệp đã thể hiện triển vọng phát triển tích cực hơn về tương lai so với sáu tháng trước trước đó. Bản nghiên cứu cũng tiết lộ rằng nếu doanh nghiệp càng tích cực về triển vọng phát triển, họ càng có xu hướng sử dụng các công cụ trực tuyến.

Với hơn 60 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu, và đặt biệt là hàng ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam đang sử dụng Facebook để kết nối với khách hàng, Facebook cam kết cung cấp những nguồn dữ liệu mới trợ giúp cho những nhà hoạch định chính sách và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ học hỏi lẫn nhau.

Để thành công trong nền kinh tế kỹ thuật số và di động, các doanh nghiệp cần hiểu rõ môi trường kinh tế hiện tại và tương lai nơi mà họ đang hoạt động" - Huỳnh Kim Tước, Giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa-vừa-thị trường mới nổi Facebook.


Đọc thêm