Quản lý thu chi cá nhân trên iPhone

Money Lover quản lý các khoản thu chi theo từng ví điện tử (gọi là wallet) và bạn có thể tạo số lượng ví không giới hạn. Trong giao diện Add wallet, bạn nhập tên ví vào ô Name, đơn vị tiền tệ sẽ sử dụng ở ô Currency và số tiền khởi điểm (starting amount).  

Để tạo một giao dịch mới, bạn nhấn dấu +. Tại đây sẽ gồm hai phần là Expense (chi tiêu) và Income (thu nhập). Với Expense, bạn có thể chọn danh mục chi tiêu ở phần select category gồm có food & drink (đồ ăn, thức uống), travel (đi du lịch), entertainment (giải trí), education (giáo dục)… Trong khi đó mục Income(thu nhập) sẽ giúp bạn quản lý các khoản lương (Salary), tiền thưởng (Award), tiền buôn bán (Selling), tiền được tặng (Give), tiền lợi nhuận (Interest money), tiền nợ (Debt) hay các khoản khác (Other).

Kế đến, bạn nhập số tiền, điền thêm ghi chú (Notes) và thêm người có liên quan đến khoản chi tiêu vào ô With (Money Lover sẽ yêu cầu truy cập danh bạ) xong nhấn Done.

Để quản lý các khoản nợ, bạn truy cập vào thẻ Debts, nhập số tiền nợ, ghi chú (Notes), người cho mượn (Lender) và nhấn Done.
Tất cả giao dịch, khoản thu chi sẽ hiển thị chi tiết ở phần Monthly report để bạn dễ dàng theo dõi. Đặc biệt, Money lover cung cấp một biểu đồ hiển thị xu hướng thu chi của bạn trong các khoảng thời gian để bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp.
Mặc định, Lover Money sẽ hiển thị các khoản chi tiêu theo tháng (Month) nhưng bạn có thể thay đổi bằng cách nhấn vào nút... ở góc phải, chọn Select view mode rồi chọn Day (theo ngày), Week (theo tuần), Quarter (theo quý), Year (theo năm).

Quản lý thu chi cá nhân trên iPhone ảnh 3

Bên cạnh đó, Money Lover hỗ trợ việc lập kế hoạch chi tiêu để sử dụng tiền hiệu quả nhất. Để truy cập các tính năng này, bạn nhấn vào nút ở góc trái trên và chuyển đến mục Planning gồm có ba phần là Budgets (lập ngân sách cho các khoản chi tiêu), Savings (quản lý tiền tiết kiệm), Recurring Transactions (thiết lập các giao dịch định kỳ).

Quản lý thu chi cá nhân trên iPhone ảnh 4

Bên cạnh việc đồng bộ dữ liệu qua đám mây, bạn có thể truy cập vào mục Tools > Database và chọn Backup data để sao lưu dữ liệu. Ở pop up hiện ra, bạn chọn Attach to email để đính kèm file vào email để gửi. Ngoài ra, bạn cũng có thể đưa dữ liệu sao lưu lên Dropbox cũng như xuất ra file CSV dễ dàng.
Để không ai có thể truy cập để xem thu chi của bạn, bạn nên đặt thêm mật khẩu cho Money Lover bằng cách vào Settings > passcode và kích hoạt mục Password

Đọc thêm