Apple ngừng các tài khoản lập trình viên từ Crimea

Apple ngừng các tài khoản lập trình viên từ Crimea
(PLO) - Những tranh chấp gần đây giữa Nga và Mỹ tại Crimea tác động mạnh trong làng công nghệ tại Crimea. Apple đã bắt đầu gửi đi thông báo về việc dừng hoạt động các tài khoản lập trình viên (RAD) dành cho nước này.
Xem thêm