Apple ngừng các tài khoản lập trình viên từ Crimea

"Những biện pháp trừng phạt mới tại khu vực Crimea được thông báo bởi chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 19/12/2014 và được thông báo bởi Ủy ban Châu Âu vào ngày 18/12/2014 ngăn cấm việc tiếp tục nghị định RAD giữa khu vực Crimea và Apple", Công ty có trụ sở tại Cupertino cho biết, "Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm Executive Order 13685 và Thông Báo Ủy ban Châu Âu."​

Trong khi đây chắc chắn là một tin xấu đối với các nhà phát triển đã đăng ký sống ở Crimea, nhưng theo TechCrunch họ có thể “qua mặt” Apple để tiếp tục sử dụng bằng cách thay đổi địa chỉ của họ thành một người Nga hay người Ukraina, và một lần nữa sẽ được phép tham gia chương trình RAD.

Đọc thêm