Rộ trào lưu ghép khuôn mặt với người nổi tiếng

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ www.projectmurphy.net, lựa chọn phương thức nhắn tin với Murphy. Tiếp theo, bạn hãy gửi hình ảnh cho Murphy, nhập vào dòng lệnh What if i were <tên người nổi tiếng> và chờ kết quả. Ví dụ: What if Steve Jobs were Bill Gates.

Đọc thêm