Bill Gates chọn bài hát Two of us để tặng Steve Jobs

Bill Gates chọn bài hát Two of us để tặng Steve Jobs
(PLO)- Trong một chương trình phát thanh trên BBC, khi được yêu cầu chọn một bài hát có ý nghĩa, Bill Gates đã không ngần ngại chọn bài “Two of us” của Beatles để nói về mối quan hệ giữa mình và Steve Jobs.
Xem thêm