Trở thành nhà mạng chỉ với 25.000 USD

Trở thành nhà mạng chỉ với 25.000 USD
(PLO)- Thay vì phải tốn hàng triệu USD đầu tư ban đầu và một đội ngũ kỹ thuật hùng hậu, nhờ dịch vụ của startup Necto, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một ISP - nhà cung cấp dịch vụ Internet trong khu vực mà mình muốn.
Xem thêm