Săn ứng dụng giảm giá trên App Store

Giao diện của ứng dụng tương đối đơn giản gồm các thẻ chính là Now Free (các ứng dụng có phí hiện đang miễn phí), Top Free (các ứng dụng miễn phí được yêu thích nhất trên App Store) và Price drops (các ứng dụng hiện đang giảm giá). Trong mục Now Free và Price drops, các ứng dụng sẽ được sắp xếp theo 3 tiêu chí là Recent (mới nhất), popular (độ phổ biến) và random (ngẫu nhiên). Bạn có thể nhấn vào nút All categories để phân loại ứng dụng cần tìm theo nhu cầu như education (giáo dục), games (trò chơi), music (âm nhạc), photo & video (hình ảnh và phim),…xong nhấn nút Done. Cuối cùng, bạn chỉ việc nhấn vào nút Free kế bên ứng dụng để truy cập vào App Store và tải về miễn phí. Ngay bên dưới nút Free, bạn có thể biết giá của ứng dụng trước khi miễn phí. Lưu ý rằng, thời gian miễn phí hay giảm giá ứng dụng rất ngắn, do đó bạn nên tải về ngay. 

Bạn đọc quan tâm có thể tải Free Apps Tracker tại: https://goo.gl/fpOzEK

Đọc thêm