Tải Windows 10 trực tiếp từ Microsoft

Để tải Windows 10, bạn có thể sử dụng công cụ Media Creation Tool của Microsoft tại địa chỉ https://goo.gl/OHcUIP, lựa chọn phiên bản, ngôn ngữ tương ứng và nhấn Confirm để xác nhận. Lúc này, người dùng sẽ được cung cấp liên kết để tải về phiên bản Windows 10 mới nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu muốn tải các phiên bản cũ hơn, bạn có thể truy cập vào trang web http://windowsiso.net/.

Đọc thêm