Quản lý smartphone của con trẻ từ xa bằng Spyzie

Quản lý smartphone của con trẻ từ xa bằng Spyzie
(PLO)- Nếu lo ngại con trẻ truy cập nhầm vào các trang web độc hại hoặc lừa đảo, bạn có thể cài đặt ứng dụng Spyzie để quản lý mọi thứ bao gồm nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, danh bạ, vị trí, Facebook... trên smartphone của chúng.
Xem thêm