Thủ thuật xài iPhone khi máy bị hư nút Home

Trên iOS có một chức năng gọi là AssistiveTouch, hoạt động bằng cách đặt một nút ảo trên màn hình chính, cho phép bạn truy cập nhanh vào các chức năng tương tự như khi dùng nút Home cứng.

Để kích hoạt AssistiveTouch, bạn vào Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch và bật tùy chọn AssistiveTouch.

Người dùng có thể đổi chức năng trên các nút của AssissiveTouch bằng cách chạm vào từng nút và chọn chức năng tương ứng. Nhấn dấu “+” để thêm chức năng vào AssisiveTouch, tối đa là tám nút và dấu “-” để xóa.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gán một chức năng 3D Touch bất kỳ cho một trong các nút của AssistiveTouch, khi bạn nhấn và giữ vào nút này, bạn sẽ truy cập được vào chức năng đã gán.

 

Đọc thêm