Thuê dịch vụ ứng dụng CNTT để tiết kiệm ngân sách

Phát biểu của nhiều ủy viên ủy ban tại phiên họp cho rằng Nhà nước cần chú trọng các giải pháp về bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục-đào tạo, quản lý cơ sở y tế, đăng ký kinh doanh, đấu thầu, thuế, hải quan,...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ tinh thần chung lập ra Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT với chức năng chính là tư vấn cho Thủ tướng, cho Chính phủ để có những cơ chế, chính sách nhằm phát triển nhanh, hiệu quả CNTT. Đặc biệt là ứng dụng CNTT để phát triển nền kinh tế-xã hội, quản lý xã hội tốt hơn cũng như tạo tiện ích cho người dân, doanh nghiệp… 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với kiến nghị của nhiều thành viên ủy ban về chủ trương thuê dịch vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, qua đó tiết kiệm ngân sách, tạo thị trường, khuyến khích phát triển ngành CNTT. Thủ tướng lưu ý chủ trương này phải bảo đảm thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, chặt chẽ; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin...

LT

Đọc thêm