Apple sẽ không hỗ trợ iPhone quá cũ

Apple sẽ không hỗ trợ iPhone quá cũ
(PL)- Theo một số nguồn thông tin, Apple vừa gửi cho các đối tác bán hàng của mình, trong đó một số sản phẩm của Apple tại các thị trường như Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật, Mỹ Latin… sẽ bị liệt vào danh sách “vintage” (cổ) hoặc “obsolete” (lỗi thời).
Xem thêm