Apple sẽ không hỗ trợ iPhone quá cũ

Việc này nhằm xác định việc hãng có tiếp tục hỗ trợ các sản phẩm hay không.

Theo trang chủ của Apple, sản phẩm được đánh dấu cổ là những sản phẩm đã bị ngừng sản xuất trong thời gian 5-7 năm, còn sản phẩm lỗi thời là những sản phẩm bị ngừng sản xuất hơn bảy năm. Với các sản phẩm lỗi thời thì danh sách có iPhone 2, iPhone 3 và iPhone 3S, ngoài ra còn có một số dòng Mac và iPad thế hệ đầu.

BH

Đọc thêm