Trình duyệt web IE có thể bị khai tử

Mặc dù vậy, trên Windows 10, IE vẫn sẽ xuất hiện song với trình duyệt mới. Trong vài năm gần đây, Microsoft đã nỗ lực xóa bỏ sự kỳ thị của người dùng cũng như của giới lập trình web đối với IE. Các phiên bản IE về sau cũng có nhiều cải tiến, nâng cấp so với trước. Tuy nhiên, có vẻ những nỗ lực này không mang lại thành công như mong đợi.

TB

Đọc thêm