Tỉ lệ mã độc trên Android tăng cao

Tỉ lệ mã độc trên Android tăng cao
(PL)- Theo báo cáo của Nokia, Android hiện đang là nền tảng có tỉ lệ tấn công cao nhất hiện nay với 81%, theo sau đó là các thiết bị Windows với 15% và cuối cùng là iPhone với 4%.
Xem thêm