Hacker ngăn chặn WannaCry vừa bị bắt

Theo các nhà điều tra liên bang, khoảng ba năm trước, Hutchins đã tạo ra phần mềm độc hại Kronos, quảng cáo và rao bán nó trên các diễn đàn hacker trực tuyến, việc này đã đem về lợi nhuận hàng ngàn USD.

Đọc thêm