Từ cửa hàng bán hàng công nghệ nhỏ tới doanh nghiệp tỷ đô

AUDIO BÀI VIẾT

Dù trải qua rất nhiều thay đổi và liên tục có những cải tiến lớn nhỏ trong suốt 15 năm qua, TGDĐ vẫn luôn giữ lại bí quyết cốt lõi làm nên thành công, đó là đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi suy nghĩ và hành động. 

Năm 2008, doanh thu của công ty chỉ là 1.960 tỉ đồng, 10 năm sau đã tăng lên 86.516 tỉ đồng, cao gấp 44 lần. Lợi nhuận ròng năm 2018 đạt 2.880 tỉ, cao gấp gần 59 lần năm 2009.

Trải qua 15 năm, TGDĐ đã trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn thứ hai tại Việt Nam. Sự xuất hiện của công ty cũng có tác động đáng kể đối với ngành bán lẻ trong nước, đặc biệt là điện thoại, điện máy và sắp tới là thực phẩm tiêu dùng.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết “Thế Giới Di Động sẽ vẫn tiếp tục phát triển nhanh và bền vững nhờ vào đội ngũ lãnh đạo kế thừa trẻ trung, tài năng và đầy nhiệt huyết. Theo một cách nào đó chúng tôi đã đạt được những ước mơ của mình trong suốt 15 năm qua. Chúng tôi sẽ vẫn mơ những giấc mơ lớn cho ngành bán lẻ và mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội, cộng đồng”.

Đọc thêm