Ký ức Yahoo! Messenger!

Ký ức Yahoo! Messenger!
(PLO)- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày công nghệ tạo cho ta cảm giác man mác như thế. Chỉ là một ứng dụng trên không gian số thôi mà, vì sao lại thế?
Xem thêm